Webinars over De Nieuwe Arbowet een succes

Op 2 november vonden vier webinars plaats over De Nieuwe Arbowet , die in september 2016 door de Tweede Kamer is gekomen. De aanpassingen in de Arbowet hebben consequenties voor zowel werknemers en werkgevers als voor arboprofessionals. De vier webinars waren dan ook op deze verschillende doelgroepen gericht. De belangstelling was groot; alle webinars waren volledig volgeboekt.

Wetswijzigingen

De webinars werden tweemaal na elkaar gegeven. Er werd afgetrapt met een videoboodschap van Minister Asscher en vervolgens deelden de sprekers hun inzichten en ervaringen en beantwoordden zij in deze interactieve sessie ook vragen. Sprekers waren Henri Géron van het ministerie van SZW, Jeanine Peppink-van der Sterren van IHC Merwede en Jaap Jongejan van SBI Formaat voor de sessie werkgevers/werknemers. In de sessies voor arboprofessionals spraken Aleid Ringelberg van het ministerie van SZW, Rolf de Vries en KoM en Petra van de Goorbergh van OVAL. Zij gingen met name in op preventie, de second opinion, het basiscontract en de rol van de bedrijfsarts.

Webinars terugkijken

U kunt de webinar voor werkgevers en werknemers terugkijken en luisteren. De webinair voor arboprofessionals is ook beschikbaar. U kunt ook de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden van de webinar voor werknemers en werkgevers downloaden. Een document met  de meest gestelde vragen en antwoorden van de webinar voor arboprofessionals is ook beschikbaar.

Meer informatie

Lees meer over de veranderingen in de Arbowet.