Webinar: basiscontract voor werkgevers

Het basiscontract, een belangrijke aanpassing in de Arbowet, staat in dit webinar centraal.

Daarbij komen de inhoud van het basiscontract en de nieuwe verplichtingen ruimschoots aan bod. Ook krijgt u antwoord op de vraag hoe werkgevers moeten handelen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
 
Sprekers

  • Robin Robart, senior beleidsadviseur HR bij ROC West-Brabant.
  • Petra van de Goorbergh, directeur OVAL.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Het basiscontract is een belangrijk element van de nieuwe Arbowet. Motiveer en inspireer bedrijven binnen uw branche om dit webinar te volgen. Daarmee vergroten ze hun kennis over de inhoud van het basiscontract. Ook de nieuwe verplichtingen, die werkgevers hebben, komen aan bod. Bent u als bedrijf benieuwd naar de nieuwe verplichtingen van het basiscontract? Spijker dan nu uw kennis bij en kijk dit webinar terug op YouTube.