Webinar: de nieuwe Arbowet voor arboprofessionals

Wat is de betekenis van de nieuwe Arbowet voor arbodienstverleners? Hoe kunnen zij inspelen op deze nieuwe wet? En welke elementen binnen de wet zijn voor arbodienstverleners vooral van belang? Hier gaat dit webinar voor arbodienstverleners op in.

Het webinar maakt onderdeel uit van een serie van vier webinars over de wijzigingen in de Arbowet die per 1 juli 2017 zijn ingegaan.

Dit webinar beantwoordt niet alleen bovenstaande vragen, maar bevat ook een videoboodschap. Daarin licht minister Asscher de achtergrond van de wetswijziging toe.

Sprekers

  • Aleid Ringelberg, senior beleidsadviseur ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Rolf de Vries, voorzitter Kwaliteit op Maat.
  • Petra van de Goorbergh, directeur OVAL.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

De wijzigingen in de Arbowetgeving hebben gevolgen voor bedrijven en arbodienstverleners binnen uw branche. Vergroot de bewustwording en kennis over de nieuwe Arbowet bij arbodienstverleners, en motiveer hen om de veranderingen in de praktijk toe te passen.

Bent u arbodienstverlener en bent u nieuwsgierig naar de wijzigingen in de Arbowet in de praktijk? Of wilt u binnen uw bedrijf de kennis vergroten en meer leren over de achtergrond van en redenen voor deze wetswijziging?

Kijk dan dit webinar terug op YouTube.