Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid & Zorg

Verkenning naar de inrichting van een kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg. Deze verkenning is gebaseerd op een kenniscyclus: kennisbehoefte, onderzoek, kennistransfer en de praktijk.