De instroom van bedrijfsartsen

Onderzoek naar de instroom van bedrijfsartsen. Aanleiding vormen de beleidsdoelen van het kabinet over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg en de bezorgdheid over een te verwachten tekort aan bedrijfsartsen in de nabije toekomst.