Onderzoek klinische arbeidsgeneeskunde - eindrapportage juli 2015

Rapport over de huidige organisatie van de klinische arbeidsgeneeskunde, de toegevoegde waarde, de inbedding in de zorg, de wijze van financiering en de gewenste toekomstige ontwikkelingen van de klinische arbeidsgeneeskunde en haar beroepsbeoefenaren.