Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Betrokken, gezonde en competente medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde voor bedrijven om te overleven. Met het oog op een vergrijzende beroepsbevolking en toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het van belang dat bedrijven voldoende aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid. In dit rapport vindt u de resultaten van een onderzoek naar hoe collectieve inkoop door brancheorganisaties kan bijdragen aan een versterking van het integrale gezondheidsbeleid van MKB-bedrijven.