Arboportaal – Mkb-onderzoek: De gewijzigde Arbowet

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een feit. In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet is onder arbobeïnvloeders uit het mkb en grootbedrijf onderzocht in hoeverre zij op de hoogte waren van de wijzigingen in de Arbowet en in welke mate de wijzigingen al waren doorgevoerd.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid online uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel in juni 2018 onder 774 beslissers en beïnvloeders met betrekking tot het arbobeleid uit het mkb en grootbedrijf. Het onderzoek is hiermee een momentopname. Onder beslissers wordt in dit onderzoek onder andere verstaan: (mede) oprichter(eigenaren), directeuren, vestigingsmanagers, bedrijfsleiders, hr-managers en managers P&O. Als het gaat om beïnvloeders, dan gaat het onder andere over: hr-medewerkers, medewerkers P&O, preventiemedewerkers, en leden van de ondernemingsraad.