Investeren in preventie

Het collectief investeren in arbeidsgerelateerde zorg loont. Zo ontstaat er passende en beter toegankelijke zorg voor bedrijven. Dit heeft een positief eff ect op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers tegen lagere kosten. Deze brochure geeft inzicht in hoe bedrijven en branches dit kunnen inrichten.