Toekomst arbeidsgerelateerde zorg (Nieuwe Arbowet)

Met de vernieuwde Arbowet wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concrete maatregelen nemen om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal.

De positie van de preventiemedewerker is versterkt, het medezeggenschapsorgaan heeft een grotere rol gekregen bij de inrichting van de arbodienstverlening en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts zijn aangescherpt. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires.

1 juli 2017 - 1 juli 2018

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om de contracten aan te passen. Op die datum is de wet echt van kracht gegaan en wordt er ook op gehandhaafd. Alle nieuwe contracten moeten nu per direct voldoen aan de wettelijke vereisten.

Digitale toolkit

Om iedereen te informeren over de wijzigingen in de Arbowet is bijvoorbeeld een digitale toolkit ontwikkeld met daarin factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters, gifjes en ansichtkaarten over de veranderingen in de Arbowet.