Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is in 2017 de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet heeft gevolgen gehad werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen, maar ook voor preventiemedewerkers en medezeggenschapsorganen (OR of PVT). Om iedereen te informeren over de wijzigingen in de Arbowet is een digitale toolkit ontwikkeld met daarin factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters, gifjes en ansichtkaarten over de veranderingen in de Arbowet.