Goede Praktijken Podcast: Vermindering fysieke belasting schoonmaakwerk bij Hago Next

Portret van drie medewerkers van Hago Next

Schoonmaken is fysiek zwaar werk. Om te zorgen dat de medewerkers van schoonmaakbedrijf Hago Next met plezier hun werk kunnen (blijven) doen, zonder lichamelijke klachten te krijgen, hebben ze de werkzaamheden verbeterd met behulp van de TOP-strategie.

Beluister de podcast:

Podcast Goede Praktijken Competitie - Hago Next

Door het nemen van technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen heeft Hago Next het schoonmaakwerk lichter gemaakt. Technische maatregelen die zijn genomen zijn bijvoorbeeld langere stelen voor de moppen en de introductie van een hotelveger. Als het gaat om organisatorische maatregelen is er gezorgd voor meer variatie in de taken en training in de juiste technieken. Persoonsgebonden maatregelen die zijn genomen zijn bijvoorbeeld meer coaching van medewerkers en het aanleren van de juiste schoonmaaktechnieken. Door hun TOP-aanpak heeft dit TOP-bedrijf laten zien dat ze nominatie voor de Goede Praktijken Competitie waard zijn.