Uitwisseling veiligheid op het werk

Heeft u altijd al willen weten hoe andere bedrijven gezond gedrag bevorderen, hoe medewerkers betrokken worden bij het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en hoe gezond en veilig werken ook bij het management op de agenda blijft? Denk dan eens aan een uitwisseling.

Een uitwisseling stelt bedrijven en medewerkers in staat om op een originele en praktische manier van elkaar te leren. U neemt een kijkje in de keuken van een ander. Dat kan binnen of buiten de eigen branche. Daarnaast hoort u de visie van de ander op uw dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld over gezond gedrag.

Waarom een uitwisseling?

Veiligheidskundigen en arboprofessionals werken vaak individueel of in kleine teams binnen bedrijven. Het kan om die reden prettig zijn om met een collega ‘van buiten’ te sparren. Een uitwisseling biedt vaak een nieuw perspectief op de eigen vraag. Ook kijkt een buitenstaander met andere ogen. Het opzetten van een uitwisselingsprogramma binnen een branche kan dan ook nieuwe inzichten geven en blinde vlekken voorkomen. In de animatie: uitwisseling veiligheid op het werk wordt uitgelegd hoe een uitwisseling werkt.

Hoe pak je een uitwisseling aan?

Een draaiboek voor een uitwisseling en een verslag van een uitwisseling helpen u een eigen uitwisseling te organiseren. Bekijk ook de inspiratievideo’s uitwisseling veilig op de steiger en uitwisseling veilige werkplek.

Meer weten?

De BFBN, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, heeft in haar pilotproject uitwisselingen opgezet. Ook na afloop van de pilot is dit zogenoemde buddynetwerk in stand gebleven. Het blijkt een krachtig instrument voor de uitwisseling van kennis en ervaringen en het objectief lopen van observatierondes.