Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig werken

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseert op woensdag 27 september een netwerkbijeenkomst voor brancheorganisaties, bedrijven en betrokken partners. De netwerkbijeenkomst is bedoeld om met elkaar te delen waar iedereen staat en hoe met elkaar het zelf organiseren en borgen van gezond en veilig werken door branches en bedrijven kan worden vergroot en versterkt. De bijeenkomst markeert ook het einde van ondersteuning van branches en bedrijven door het programmabureau Zelfregulering.

De interactieve bijeenkomst bestaat uit workshops, ronde tafels en presentaties van praktische voorbeelden en goede praktijken en vanuit verschillende perspectieven. Tijdens de bijeenkomst is veel aandacht voor de thema’s die de afgelopen periode centraal stonden: gezond en veilig werken in de keten, de veranderende arbeidsmarkt, opleiding en onderwijs en vooral ook veel aandacht voor cultuur en gedrag.

Vragen die tijdens de netwerkbijeenkomst centraal staan zijn onder meer: Wat zijn de succesfactoren voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken voor branches en bedrijven in een groot aantal verschillende sectoren? Zien branches en bedrijven het zelf organiseren van gezond en veilig werken als ‘het nieuwe normaal’? Welke kennis uit de pilotprojecten brengt bedrijven en branches echt verder? En kunnen de voorlopers met elkaar meer branches en bedrijven enthousiast krijgen voor de beweging die in gang is gezet?

Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomst op de website van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken: www.gezondenveiligwerkt.nl. Op de website is ook een inschrijfformulier te vinden.