Binden en boeien van flexmedewerkers in de bloembollengroothandel

Hoe zorg je ervoor dat flexmedewerkers betrokken raken bij het bedrijf? En dat ze een meerwaarde hebben op de lange termijn? Het project #kenniskracht biedt concrete handvatten die meteen bijdragen aan een betere inzetbaarheid van flex- en vaste medewerkers.

Het project is een initiatief van sociale partners in de bloembollengroothandel. In dit artikel vertellen Jaap Bosma, bestuurder bij CNV Vakmensen, en Alfons Zwetsloot, directeur van brancheorganisatie Anthos, kort en bondig hoe het werkt. Samen met Sander Martins, bestuurder bij FNV Agrarisch Groen, zijn zij opdrachtgever van #kenniskracht.

Beeld: Corine Zijerveld

Samen werken aan de duurzame inzetbaarheid van vaste en flexmedewerkers

‘Ons project #kenniskracht draagt bij aan toekomstgericht personeelsbeleid en is gericht op duurzame inzetbaarheid van zowel vaste en flexmedewerkers én het bevorderen van nieuwe instroom in de sector bloembollengroothandel’, vertelt Jaap Bosma, bestuurder CNV Vakmensen. ‘Met het project willen sociale partners bedrijven en medewerkers bewust maken van het belang om actief aan de slag te gaan met activiteiten die ervoor zorgen dat medewerkers gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven doorwerken.’

Het gaat hier om een project van sociale partners in de bloembollengroothandel, namelijk de werkgeversvereniging Anthos en de vakorganisaties FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen. Het project wordt gefinancierd uit het fonds Colland Arbeidsmarkt, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de Agrarische en Groene Sector. 

Toekomstvisie op basis van onderzoek

Om te kunnen komen tot een toekomstvisie hebben sociale partners eerst onderzoek laten doen naar de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van de sector. Naast zaken als verandervermogen van bedrijven en vergrijzing en ontgroening van medewerkers, sprong de grote mate van afhankelijkheid van flexmedewerkers in het oog.

‘De werkzaamheden in de bloembollengroothandel kennen een sterk seizoensmatig karakter’, aldus Alfons Zwetsloot, directeur van brancheorganisatie Anthos. ‘Dat betekent werken in pieken, waardoor bedrijven een grote afhankelijkheid ontwikkelen van flexmedewerkers. Het onderzoek richt zich naast de inzetbaarheid van vaste medewerkers dus ook op die van flexmedewerkers. In combinatie met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt ontstond het besef dat het maar de vraag is of deze flexmedewerkers, veelal afkomstig uit Oost-Europa, ook in de toekomst beschikbaar zijn voor de sector. Dit onderzoek naar de inzetbaarheid heeft ons dus nieuwe inzichten geboden.’

Jaap Bosma vult aan: ‘Uit dat onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de flexmedewerkers die bij de bedrijven in onze sector werken geen anonieme groep vormen die even bij een bedrijf een klus klaren, maar veelal medewerkers zijn die elk jaar weer tijdens de piek terugkeren naar hetzelfde bedrijf. Vaak vele jaren achter elkaar, dus eerder het karakter van ‘vaste’ flex. Met het steeds krapper worden van de arbeidsmarkt vraagt dit om een aanpak die ervoor zorgt dat je deze mensen boeit en aan je bedrijf verbindt, zodat zij terugkeren naar het bedrijf. Maar het biedt ook kansen: investeren in aandacht voor deze groep loont. Om hier concreet mee aan de slag te kunnen als bedrijf, hebben we zeven praktische tips geformuleerd.’

Meteen aan de slag: concreet aanbod van instrumenten

‘Vanuit het project is nu een ondersteuningsaanbod ontwikkeld dat beschikbaar is voor alle bedrijven en medewerkers in de sector die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid’, zegt Alfons Zwetsloot. ‘Bedrijven krijgen aan de hand van een workshop antwoorden welke stappen ze nog kunnen zetten om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. En ze krijgen ondersteuning bij bepaalde vervolgactiviteiten. Daarnaast is er een dashboard ontwikkeld om bedrijven en medewerkers van tips en handvatten te voorzien om zelf aan de slag te gaan. Op het dashboard zijn goede voorbeelden te vinden van bedrijven, onder andere voor de inzetbaarheid van flexmedewerkers.’

Vervolgstappen

‘Op dit moment hebben zes pilotbedrijven stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid’, geeft Zwetsloot aan. ‘Deze bedrijven hebben we begeleid door middel van gesprekken met leidinggevenden en medewerkers, en daarnaast de organisatie van activiteiten zoals een workshop drijfveren voor de medewerkers, toekomstsessies met directie en voorlichting over de nieuwe seniorenregeling. De bedrijven hebben ook tips uitgewisseld zoals een ‘train-de-trainer’-programma voor flexmedewerkers. Aan het einde van de pilotperiode hebben we met de bedrijven en sociale partners een dialoogdiner georganiseerd zodat we alle leerpunten hebben kunnen delen. Daarna is het dashboard ontwikkeld. Hierop zijn ook de filmpjes te zien die bij de pilotbedrijven zijn gemaakt. Komend jaar is er ruimte voor nog eens 20 bloembollengroothandels om hier ondersteuning in te krijgen.’

Aan de slag met preventie!

‘Om op de juiste manier aan de slag te gaan met preventieve maatregelen, is een van de belangrijkste tips voor anderen om goed te identificeren welke factoren zorgen voor de continuïteit in je sector of in je bedrijf. Daarbij moet je weten in welke mate je bewust bezig bent om deze factoren te managen, en moet je goed inzichtelijk hebben hoe afhankelijk je bent van flex voor jouw bedrijfsvoering en in welke mate dit nu al wordt geborgd voor de lange termijn’, aldus Bosma.

Kijk voor meer informatie op Dashboardkenniskracht.nl