Nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk juni 2019

Hoe werken initiatieven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk eigenlijk in de praktijk? In deze derde nieuwsbrief vanuit het programma vertellen Jaap Bosma, bestuurder bij CNV Vakmensen, en Alfons Zwetsloot, directeur van brancheorganisatie Anthos, hoe zij hieraan werken met het project #kenniskracht. Ook kunt u een verslag teruglezen van de themabijeenkomst over cao-naleving, en vindt u meer informatie over de nieuwe themabijeenkomst die plaats zal vinden op donderdag 19 september. We gaan dan de transitie maken van werkstress naar werkplezier, dus zet het alvast in de agenda!

Korte enquête: wat vindt u interessant voor een bijeenkomst?

Vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk organiseren we een aantal bijeenkomsten per jaar. Ons doel is om de thema’s van deze bijeenkomsten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoefte.

Ter inventarisatie van uw interesse verzoeken wij u vier vragen te beantwoorden. Het kost u maximaal 2 minuten tijd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!