Tijdelijke focus programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

In verband met de uitbraak van corona in Nederland, loopt ook het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk anders dan we vooraf bedacht hadden. Activiteiten als themabijeenkomsten konden niet doorgaan in fysieke vorm. Zo hebben we de geplande bijeenkomst over flexwerkers van 23 maart en de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep van het programma moeten afzeggen. Sinds half maart richtten de werkzaamheden zich met name, zoals voor zovelen van ons, op de coronacrisis.

Eén van de prangende kwesties zijn de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten.  Als gevolg van hun gezamenlijke werk-, leef- en vervoersomstandigheden lopen zij in deze crisis mogelijk extra risico op besmetting met het coronavirus. Inmiddels heeft het kabinet hiervoor een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten opgericht, onder leiding van dhr. Roemer.

Gelet op deze actuele ontwikkelingen, is besloten dat het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk de rest van dit jaar vooral in het teken staat van het verminderen van de risico’s op oneerlijk, ongezond en onveilig werk voor arbeidsmigranten. Dit betekent dat er t/m december 2020 geen nieuwe activiteiten en (landelijke) bijeenkomsten worden georganiseerd over de thema’s cao-naleving, empowerment, flexwerkers en opdrachtgeverschap.

De projecten die vanuit het programma worden gesubsidieerd lopen uiteraard gewoon door. Ook wordt doorgewerkt aan de ontwikkeling van een aantal ondersteunende instrumenten, zoals een handreiking voor gemeenten voor verantwoord opdrachtgeverschap in de zorg. De verwachting is dat begin volgend jaar het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk kan worden hervat. U wordt daar vanzelfsprekend te zijner tijd over geïnformeerd.

Voor nu wensen wij u graag een fijne en gezonde zomer.

Het programmateam Eerlijk, Gezond en Veilig Werk