2020: de start van 9 bevlogen subsidieprojecten

Op 15 juni 2019 is de tijdelijke subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk 2019 opengesteld. Met de subsidie ondersteunt het ministerie van SZW preventieve activiteiten binnen organisaties op het gebied van eerlijk, gezond en/of veilig werk. Om de uitwerking van initiatieven in sectoren en branches te stimuleren, was er in totaal € 600.000 aan subsidie beschikbaar. Meteen bij de start van het traject bleek er veel animo te zijn om deze thema’s op te pakken. Tientallen aanvragen kwamen binnen. Uiteindelijk zijn er 9 bevlogen projecten geselecteerd die met een subsidie aan de slag kunnen.

Ook in 2020 wordt er mogelijk weer een subsidieregeling opengesteld om nieuwe projecten te ondersteunen. Mocht jij al een goed idee hebben en eens willen praten met iemand van het programmateam, neem dan vooral contact op via eerlijkgezondenveilig@minszw.nl.

Lees hieronder meer over de negen subsidieprojecten die al geselecteerd zijn:

  1. Organisatie van Erkende Verhuizers – Project Zorgeloos verhuizen - De Organisatie van Erkende Verhuizers (OEV) wil met de subsidie eerlijk, gezond en veilig werken bevorderen in de verhuisbranche. De OEV wil met de groep ‘budgetverhuizers’ in gesprek om werkgevers en werknemers aan te spreken en te informeren over verantwoordelijk marktgedrag. Dit met als doel een level playing field te creëren tussen werkgevers, veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers, en een goed sociaal beleid. Nadat de doelgroep via een onderzoek in beeld is gebracht, zal een voorlichtingscampagne voor deze groep worden opgesteld, en wordt mogelijk een bijeenkomst c.q. training gegeven ter professionalisering.
  2. Fonds scholing en ordening Busvervoer – interactief landelijk event - FSO zal met de subsidie de bewustwording over eerlijk, gezond en veilig werken voor werknemers en werkgevers in de touringcarbranche vergroten. Ze gaan een landelijk event organiseren met diverse workshops over veiligheid, rij- en rusttijden, cao, arbeidsrecht en schadepreventie. Doelstelling is om 800 werknemers te bereiken. Vervolgens zal de informatie digitaal worden verspreid.
  3. Veilig in elke Vezel - Veilig in elke Vezel zet zich sinds 2012 in om via een programmatische aanpak veilig en gezond werken te bevorderen, vooral gericht op cultuur en gedrag. Dat vindt onder andere plaats met online instructies. Met de subsidie worden enkele belangrijke thema’s in de asbestbranche toegevoegd. Zo wordt er een instructie gemaakt en campagne gevoerd voor veilig werken op hoogte in de asbestverwijdering, worden er enkele nudges bedacht en geïmplementeerd, en is er aandacht voor gamification van de online instructies. Ook wordt een campagne georganiseerd rondom het werken aan een goede veiligheidscultuur binnen de bedrijven. Initiatiefnemers zijn Ascert, VERAS en VVTB.
  4. Betonhuis – vanzelfsprekend eerlijk en veilig - Betonhuis wil eerlijk, gezond en veilig werken binnen de betonbranche versterken door bewustzijn blijvend te verbeteren en tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken. De subsidie zal worden ingezet voor dialoogtrainingen en de ontwikkeling van middelen waarmee de dialoog in de bedrijven geborgd blijft.
  5. CNV Jongeren – ambassadeurs van de toekomst - CNV Jongeren gaat samen met MBO-studenten, MBO-instellingen en spelers uit hun werkveld een Loopbaanoriëntatie en –begeleiding Lessenserie ontwikkelen en uitvoeren rondom eerlijk, gezond en veilig werken. Samen met de ambassadeurs vragen ze off- en online aandacht voor dit thema.
  6. A&O fonds Gemeenten - Vergroten kennis en bewustwording gezond en veilig werken - A&O fonds Gemeenten wil gemeenten en medewerkers stimuleren om mee te bewegen met de veranderende samenleving. Gezond en veilig werken zijn hier belangrijke onderdelen van. Arboprofessionals spelen een belangrijke rol in het vergroten van de bewustwording over gezond en veilig werken binnen gemeenten. En ook de OR heeft een rol richting bijvoorbeeld het management en de medewerkers. Met de subsidie wil A&O fonds Gemeenten via communicatie en voorlichtingsactiviteiten bijdragen aan het vergroten van kennis en bewustwording over gezond en veilig werken. Ze willen werken aan een community waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen professionals van de verschillende gemeenten makkelijker wordt gemaakt.
  7. Sociaal Fonds Mobiliteit – veilig, gezond en eerlijk werken in de taxibranche - Sociaal Fonds Mobiliteit (voorheen Sociaal Fonds Taxi) wil met een voorlichtingscampagne bedrijven en werknemers bereiken over cao-naleving, arbeids- en rusttijden en werkplekonderzoek. Het gebruik van beeldmateriaal staat hierin centraal. Daarnaast worden trainingen aangeboden aan chauffeurs en taxileraren op het gebied van veilig vervoer van rolstoelinzittenden.
  8. Kunsten ’92 – promotie en implementatie Fair Practice Code - Binnen de creatieve en culturele sector is een gedragscode ontwikkeld voor ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. De code biedt een bovensectoraal kader waarbinnen sectorale regelingen, richtlijnen en cao's passen. Met deze subsidie wil Kunsten ’92 via sprekers op bijeenkomsten en symposia de Fair Practice Code verder verspreiden en doorontwikkelen. 
  9. Zuivel NL - veilig en met plezier werken in de melkveehouderij - Zuivel NL gaat een communicatiecampagne opzetten waarbij met gebruik van praktijkvoorbeelden en ambassadeurs wordt ingezet op veiliger en gezonder werken in de melkveehouderij. Verder worden er trainingen gegeven om het veiligheidsbewustzijn en de kennis te vergroten.