Nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk januari 2020

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk heeft verschillende hoogtepunten beleefd in 2019. Zo is bijvoorbeeld in juni de subsidieregeling van het programma opengesteld en heeft er die maand een geslaagde themamiddag cao-naleving plaatsgevonden waar interessante goede praktijken zijn verzameld. En inmiddels kijken we ook terug op de succesvolle 2e Landelijke Bijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk. In deze nieuwsbrief is meer te lezen over de verstrekte subsidies, het (beeld)verslag van de laatste landelijke bijeenkomst en interessante nieuwe mogelijkheden voor 2020!

2020: de start van 9 bevlogen subsidieprojecten

Op 15 juni 2019 is de tijdelijke subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk 2019 opengesteld. Met de subsidie ondersteunt het ministerie van SZW preventieve activiteiten binnen organisaties op het gebied van eerlijk, gezond en/of veilig werk. Om de uitwerking van initiatieven in sectoren en branches te stimuleren, was er in totaal € 600.000 aan subsidie beschikbaar. Meteen bij de start van het traject bleek er veel animo te zijn om deze thema’s op te pakken. Tientallen aanvragen kwamen binnen. Uiteindelijk zijn er 9 bevlogen projecten geselecteerd die met een subsidie aan de slag kunnen.

Lees meer over de plannen van de 9 subsidieprojecten

Terugblik op de 2e landelijke bijeenkomst

In 2018 is dot programma door het ministerie van SZW dit programma opgestart om meer bewustwording te creëren over eerlijk, gezond en veilig werk. Om dit concreet te maken en sectoren en bedrijven te inspireren en te ondersteunen, zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De laatste landelijke bijeenkomst bestond uit een inspirerend plenair deel met minister Koolmees en Guido Heezen (oprichter Effectory, Beste Werkgever Awards) en   een viertal werksessies waarin de deelnemers aan de slag gingen met vier belangrijke thema’s op dit terrein: binden en boeien van flexwerkers, verantwoord opdrachtgeverschap, het bevorderen van cao-naleving en empowerment van werknemers.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst en bekijk de video

Onderzoek naar initiatieven op eerlijk werk

Er is onderzoek gedaan naar initiatieven die worden ontplooid door sectoren en branches om eerlijk werk te bevorderen. Deze initiatieven variëren van informatieproducten en keurmerken of gedragscodes tot actieve controle op naleving. Op 18 december 2019 heeft de staatssecretaris hier ook de Tweede Kamer over geïnformeerd. De komende periode worden de goede voorbeelden door het programma gedeeld zodat we gezamenlijk – naast het maken van cao-afspraken – ook op andere manieren actief werk kunnen maken van eerlijk werk.

Ben je al benieuwd naar de kamerbrief en de voorbeelden?

Nieuwe subsidieregelingen voor het mkb in 2020: SLIM

Naast de activiteiten vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk, worden er in 2020 ook andere initiatieven ontplooid om een impuls te geven aan goed werkgeverschap. Het ministerie van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector (SLIM).

Nieuwsgierig? Lees hier meer over deze regelingen

Wat gaan we verder doen in 2020?

Ook in 2020 zullen we verder inzetten op het bevorderen van eerlijk, gezond en veilig werk aan de hand de thema’s:

  • binden en boeien van flexwerkers
  • verantwoord opdrachtgeverschap
  • het bevorderen van cao-naleving
  • empowerment van werknemers

De behoefte en invulling voor 2020 verschilt per thema en vergt verdere verdieping. En daarom gaan we dit jaar graag weer met elkaar om tafel om nieuwe stappen te zetten. We berichten u binnenkort over de nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie, suggesties en vragen mail naar eerlijkgezondenveilig@minszw.nl