Nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk maart 2019

Wat houdt het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk in? En waarom is het zo belangrijk? In deze tweede nieuwsbrief vanuit het programma vertellen Semih Eski van CNV Jongeren en Kristel van Hees vanuit het ministerie van SZW waarom we dit allemaal doen. En vergeet ook zeker niet maandag 24 juni 2019 in de agenda te zetten! Dan zien we je graag tijdens de themabijeenkomst over de naleving van cao's.

Video’s met tips over goed werkgeverschap

Hoe kun je eerlijk, gezond en veilig werk nog beter op de kaart zetten binnen de organisatie? Tijdens de landelijke startbijeenkomst van het programma in november 2018 zijn belangrijke visies en tips vastgelegd in korte en bondige filmpjes. Deze bieden inspiratie om aan de slag te gaan met goed werkgeverschap.

Bekijk ze hier.

Save the date – themabijeenkomst 24 juni 2019!

Op maandag 24 juni 2019 organiseert het ministerie van Sociale Zeken en Werkgelegenheid in het kader van het programma een themamiddag over cao-naleving: 'Afspraak is afspraak: hoe verbeteren we de naleving van cao's?'. Tijdens deze themamiddag komen preventie, voorlichting, bewustwording en de handhaving van cao-afspraken aan bod. 

We nodigen alle sociale partners, cao-handhavers en andere betrokkenen van harte uit om mee te praten en mee te denken over het verbeteren van de naleving van cao-afspraken binnen uiteenlopende branches en sectoren. 

Reserveer deze datum dus als je goede ideeën op wilt doen of mee wilt praten over onder andere de gevolgen van het niet naleven van cao-afspraken! Mocht je alvast goede ideeën hebben wat betreft de deelsessies of aandachtspunten omtrent cao-naleving, mail deze dan vooral naar eerlijkgezondenveilig@minszw.nl.

Nieuwsbrief online

Bekijk de nieuwsbrief van maart ook online.