Themamiddag: hoe verbeteren we de naleving van cao's?

Op 24 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een themamiddag over cao-naleving in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze themamiddag worden preventie, voorlichting, bewustwording en handhaving van cao-afspraken interactief behandeld. Het programma begint om 12:30 met een inlooplunch en zal rond 17:15 afsluiten met een borrel.

Themamiddag cao-naleving

In deelsessies wordt er gesproken over de verschillende manieren waarop afspraken over cao-naleving kunnen worden vormgegeven, het verbeteren van de leesbaarheid van cao’s, een best practice uit de praktijk en de samenwerking met de Inspectie SZW bij cao-naleving. Daarnaast zullen interessante sprekers een nieuw licht werpen op de thematiek van naleving.

Wil je meer informatie of aanmelden voor de sessie? Bekijk hier meer informatie over de themamiddag.