Meerjarenplan Inspectie SZW

De Inspectie SZW wil zich in de komende jaren actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Werkgevers en werknemers moeten zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die afgelopen week naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 geven invulling aan de actieve aanpak van de Inspectie. In het Regeerakkoord wordt nu ieder jaar €50 miljoen extra vrijgemaakt om het handhavingssysteem te optimaliseren. Dit heeft ook als doel negatieve trends op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een toename van inhuur van buitenlandse arbeidskrachten, mensen die kwetsbaar zijn voor onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en soms ook arbeidsuitbuiting. Intensievere handhaving kan hierin tegenwicht bieden.

Door de investering van het kabinet zal de komende jaren de inspectiedruk toenemen. Op deze manier kunnen meer bedrijven dan voorheen worden bereikt met interventies. Ruim de helft van de uitbreiding wordt ingezet op het thema eerlijk werk. De Inspectie richt zich op het bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting.

Verder krijgt ook het verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsdiscriminatie meer aandacht. En daarnaast werkt de Inspectie aan het herstellen van de balans tussen onderzoeken naar ongevallen en inspecties om ongevallen juist te voorkomen.

De programmering voor de komende vier jaar is gebaseerd op een nieuwe en verbeterde risicoanalyse en omgevingsanalyse. De Inspectie streeft ernaar haar middelen vooral in te zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven, bijvoorbeeld werkgevers die willens en wetens de wet overtreden. De Inspectie wil hierin samenwerken met andere overheidsinstanties, brancheorganisaties en vakbonden.

Bron: Inspectie SZW