Programmaboekje startbijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich sterk voor eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Het regeerakkoord zet in op intensivering van de handhavingsketen om een groter maatschappelijk effect te realiseren. Naast meer handhaving en toezicht gaat het daarbij om preventie en het versterken van goed werkgeverschap. In dit kader zijn de beleidsdirecties Gezond en Veilig Werken en Arbeidsverhoudingen in mei 2018 met het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk gestart. Bijgaand programmaboekje hoort bij de eerste landelijke bijeenkomst van het programma.