Beleidsevaluatie Actieteam Goed en Gezond Werken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2018 twintig organisaties ondersteund bij het gericht versterken van een positief werkklimaat en het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag met een actieteam Goed en Gezond Werken: het Actieteam Goed en Gezond Werken. Deze actieaanpak is uitgevoerd in samenwerking met Schouten & Nelissen.

In de periode mei 2018 – april 2019 heeft Bureau Bartels in opdracht van het ministerie van SZW een evaluatie uitgevoerd van het ‘Actieteam Goed en Gezond Werken’. Hier is het eindrapport te lezen.