19 september Themabijeenkomst Van Werkstress naar Werkplezier

Activiteitendata
-
Den Haag (details volgen nog)

Op 19 september 2019 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk een themamiddag over Werkstress met als titel: ‘Van Werkstress naar Werkplezier’. Het ministerie nodigt alle sociale partners, bedrijfsartsen, HR-Functionarissen en andere betrokkenen van harte uit om mee te praten en mee te denken over dit thema.

Verhogen van werkplezier: werkgever en werknemer doen het samen!

In deze interactieve bijeenkomst die zal starten met een netwerklunch, komen de laatste inzichten op het gebied van werkstress aan bod. De nadruk zal liggen op de rol van zowel de werkgever als de werknemer in het tegengaan van werkstress en het verhogen van werkplezier. Er zullen goede praktijkvoorbeelden worden gedeeld en praktische tools worden gepresenteerd.

Reserveer deze datum daarom alvast in uw agenda!