Opdracht en aanpak

Over de commissie

De commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten is een onafhankelijke commissie. Zij heeft tot taak om advies uit te brengen over een betere organisatie van schadeafhandeling bij beroepsziekten en doet daartoe verbetervoorstellen. In de instellingsregeling kunt de details lezen van de taakopdracht van de commissie.

Aanpak

De commissie start de werkzaamheden per 1 juli 2019 en brengt voor het eind van het jaar advies uit. De commissie zal zich niet richten op de afhandeling van individuele schadeclaims.