Contact met de commissie

De commissie heeft tot taak voorstellen te doen om het proces van schadeafhandeling eenvoudiger te maken voor de slachtoffers die een beroepsziekte hebben als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Mocht u ervaringen hebben, suggesties of opmerkingen die u de commissie wilt meegeven, dan kunt u contact opnemen via secretariaatVSAB@minSZW.nl.

Privacy

Uw e-mailadres zal niet gedeeld worden met derden en uitsluitend gebruikt worden voor correspondentie met betrekking tot dit onderwerp. Lees hier meer over privacy.