De commissieleden

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten is een onafhankelijke commissie onder leiding van Ton Heerts.

Naast de voorzitter zijn als leden van de commissie benoemd: Michaël van Straalen op voordracht van de private werkgevers-vertegenwoordiging; Mariënne Verhoef op voordracht van de publieke werkgevers-vertegenwoordiging; Ton Hartlief op voordracht van de Werknemersvertegenwoordiging en Carla Klaassen als deskundige.