Traject

Het vormen van de Arbovisie 2040 is een proces waarin zoveel mogelijk input van werkend Nederland wordt verzameld en verwerkt. Door middel van bijeenkomsten en publieke consultaties gaat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een open dialoog aan met verschillende partners, werkgevers en werknemers om zo tot een gezamenlijke visie te komen.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de verschillende stappen die worden genomen om de uiteindelijke Arbovisie 2040 te vormen.