Online peiling: wat is uw arbovisie?

Vertel ons in het kort over uw visie in deze online peiling. Uw antwoorden zijn anoniem en worden vernietigd na afloop van het Arbovisie 2040-traject.

Wat is voor jou op dit moment het belangrijkste vraagstuk op het gebied van arbeidsomstandigheden?

Hoe ziet een succesvolle toekomst eruit in 2040 op het gebied van arbo? Noem je top 3.

Stel dat je één punt mag noemen op het terrein van arbo dat over vijf jaar moet zijn verbeterd/opgelost, wat zou jij dan noemen?

Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan rondom arbeidsomstandigheden. Deze wijzen een aantal gevolgen aan van slechte arbeidsomstandigheden. Geef aan welke gevolgen voor jou het belangrijkst zijn om te verlagen. Plaats ze op volgorde van belangrijk naar onbelangrijk, waarbij 1 staat voor heel belangrijk en 7 voor heel onbelangrijk.

*Verplichte velden

Werkzame beroepsbevolking *
Verzuimpercentage/ verzuimdagen *
Arbeidsongevallen en beroepsziekten *
Doorwerken tot pensioenleeftijd *
Doorwerken / opleidingsniveau *
(Sociale) arbeidsrisico’s *
Overlijdensgevallen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk *