Reactie Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW) op Arbovisie 2040

De Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW) reageert op Arbovisie 2040: ''Een Arbovisie 2040 vereist de vergroting van mogelijkheden door wetenschappelijke en praktische kennis.''