Reactie arboverpleegkundigen (AVK) op Arbovisie 2040

In deze reactie op de Arbovisie 2040 deelt de beroepsvereniging van zorgprofessionals (V&VN) inzichten vanuit de arboverpleegkundigen.