Bijeenkomsten

Werken aan een toekomstvisie doen we samen. De Arbovisie 2040 komt voort uit bijeenkomsten met verschillende partners, werkgevers en werknemers. Hieronder worden verslagen van de geplande bijeenkomsten geplaatst.

Verslagen

  1. Meibijeenkomsten
  2. Focusgroep 'Arbostelsel'
  3. Focusgroep 'Preventie'
  4. Focusgroep 'Deskundige ondersteuning'
  5. Focusgroep 'Bevordering naleving'
  6. Focusgroep 'Kennis'
  7. Focusgroep 'Arbeidsrisico's'
  8. Focusgroep 'Toekomstverkenning'

De bijeenkomsten zijn op uitnodiging. Mocht u willen reageren op deze bijeenkomsten, neem dan contact op met postbusarbovisie2040@minszw.nl.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark opende de eerste bijeenkomst.

"Werk is belangrijk voor ons, het is zóveel meer dan bestaanszekerheid. Maar werk mag niet ten koste gaan van gezondheid en veiligheid. We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen duurzaam inzetbaar kunnen zijn en blijven. Dat is een opdracht voor de samenleving als geheel."