Nieuwe animatie over de bedrijfsarts

De bedrijfsarts staat centraal in een nieuwe videoanimatie op het Arboportaal. In minder dan twee minuten wordt de rol van de bedrijfsarts uitgelegd.

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Om ervoor te zorgen dat je als werknemer gezond en veilig kunt werken, kun je bij een bedrijfsarts terecht voor vragen hierover.

Veel werknemers weten niet wat een bedrijfsarts nu precies doet en waarvoor werkenden hier terecht kunnen. Ook zijn niet alle werkgevers bekend met de wettelijke rol van de bedrijfsarts en voldoen ze mogelijk niet aan alle verplichtingen. Met de veranderingen in de Arbowet in 2017 zal de rol van de bedrijfsarts belangrijker worden. Daarom is deze animatie gemaakt.

Bekijk de animatie om erachter te komen wat deze rol van de bedrijfsarts is voor u als werkende, als werkgever of als arboprofessional. U kunt de video ook downloaden voor eigen gebruik of delen via bijvoorbeeld sociale media.

Animatie: Bedrijfsarts

Om ervoor te zorgen dat je als werknemer gezond en veilig kunt werken, kun je bij een bedrijfsarts terecht voor vragen hierover.

Oók als je niet verzuimt.

Een bedrijfsarts helpt bij het voorkómen van ziekte, veroorzaakt door werk.

Hierin werkt hij samen met andere professionals en de preventiemedewerker.

Ben je ziek, dan adviseert de bedrijfsarts over de aanpak.

En hij zorgt voor begeleiding tíjdens ziekte.

Ook ondersteunt hij bij re-integratie, wanneer je weer aan het werk gaat.

De werkgever maakt de vrije toegang tot een bedrijfsarts mogelijk door dat op te nemen in een contract met de arts, of arbodienst.

Hierin staat bijvoorbeeld dat je als werknemer de bedrijfsarts altijd mag bezoeken.

En dat de arts op de werkvloer langs mag komen.

De bedrijfsarts handelt en adviseert onafhankelijk van de werkgever... en heeft medisch beroepsgeheim.

Kortom, de bedrijfsarts draagt bij aan gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Maak dus gebruik van je recht op zijn advies!

Kijk op www.arboportaal.nl , of vraag jouw werkgever hoe het geregeld is.

Animaties

Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het Arboportaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen. In verschillende animaties worden daarom in ongeveer twee minuten onderwerpen en wetten begrijpelijk uitgelegd. Bekijk bijvoorbeeld ook de animatie over het verschil tussen de maatwerkregeling en vangnetregeling, het verwijderen van asbest, of over de Wet Verbetering Poortwachter,   Verantwoord Opdrachtgeverschap en de rechten en plichten van werkenden.