Nieuwe animatie over de maatwerkregeling en vangnetregeling

De maatwerkregeling en de vangnetregeling staan centraal in een nieuwe videoanimatie op het Arboportaal. Iedere werkgever moet van een van beide regelingen gebruikmaken bij het uitvoeren van het Arbobeleid en verzuimbeleid.

Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het Arboportaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen. In deze nieuwe animatie wordt in iets meer dan twee minuten verteld bij welke taken deskundige ondersteuning verplicht is. Ook de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling komen aan bod.

De animatie over de maatwerkregeling en de vangnetregeling is te bekijken via het Arboportaal. Wie dat wil kan de video downloaden voor eigen gebruik of om te delen via bijvoorbeeld sociale media.

Animatie: Maatwerkregeling en vangnetregeling

De Arbowet helpt ziekte door werk te voorkomen en is er voor  werkgevers en werknemers.

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf zich bij het uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid laten ondersteunen door één of meer deskundigen.

Een deskundige helpt bijvoorbeeld bij het maken van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, en is verplicht betrokken bij toetsing en advies.

Daarnaast biedt hij begeleiding bij ziekte en arbeidskundige onderzoeken. En in specifieke gevallen, helpt de bedrijfsarts bij  aanstellingskeuringen.

Een bedrijf kan voor de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid kiezen tussen de maatwerkregeling en  de vangnetregeling.

Een werkgever kan zélf de regie nemen over de arbotaken en verschillende deskundigen of diensten contracteren. Dan is er sprake van een maatwerkregeling.

In deze regeling is het verplicht in ieder geval één bedrijfsarts te hebben die de wettelijke arbotaken uitvoert.

De werknemers moeten schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de keuze voor de maatwerkregeling, de gekozen contractspartners en de inhoud van de contracten. Dat kan via overeenstemming met de werknemers. En soms is het akkoord al via de CAO geregeld.

Zonder schriftelijk akkoord van werknemers of via de CAO, geldt automatisch de vangnetregeling.

In de vangnetregeling kiest een werkgever ervoor een contract af te sluiten met één arbodienst die in ieder geval alle wettelijke arbozaken verzorgt.

De werknemers moeten dan instemmen met de gekozen arbodienst en de inhoud van het contract.

Een bedrijf bepaalt zélf welke regeling ze hanteert.

Bij beide regelingen kunnen aanvullende diensten worden ingekocht als medische onderzoeken, werkplekonderzoek en conflictbemiddeling.

Overleg dus goed... en kies samen een passende ondersteuning.

Zo zorgt u voor een gezonde én veilige werkomgeving.

Kijk voor meer informatie op het Arboportaal.nl/arbozorg.