Wet verbetering poortwachter nu geanimeerd

Op het Arboportaal is een nieuwe videoanimatie beschikbaar over de Wet verbetering poortwachter, een onderwerp waar veel werkgevers en werknemers mee te maken hebben.

Het is voor het eerst dat het Arboportaal een wet op deze manier visualiseert. Uit eerder gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het portaal de behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen zoals wetgeving. Deze nieuwe animatie draagt ertoe bij dat de wet begrijpelijk wordt gemaakt.

Met de video wil het Arboportaal werknemers en werkgevers bewust maken van de betekenis van de wet want ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. In 1.45 minuten worden de stappen die genomen kunnen worden om een werknemer weer aan het werk te krijgen visueel aantrekkelijk gepresenteerd. U kunt de video downloaden voor eigen gebruik en of delen via sociale media.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?
De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Animatie: Wet verbetering poortwachter

Stel, een werknemer is langere tijd uit de roulatie,

bijvoorbeeld doordat na een ongeluk een complexe voetoperatie nodig was.

Eigenlijk wil de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk.

En dat wil de werkgever ook. Maar hoe zorg je dat dit verantwoord gebeurt

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er een aantal stappen

worden genomen. Dit doen de werknemer en werkgever samen.

Het is dus belangrijk dat zij goed contact blijven houden.

Probleemanalyse

De bedrijfsarts bekijkt de situatie en kijkt met de werknemer wat nodig is.

Hij maakt een probleemanalyse en geeft een advies aan de werkgever.

De werkgever leest dit advies en luistert naar het verhaal van de werknemer.

Plan van aanpak

De werkgever denkt na over wat er ondanks de ziekte wél mogelijk is.

En de werknemer denkt mee. Samen komen zij tot een plan van aanpak.

De werknemer werkt actief mee aan de uitvoering van het plan.

De werkgever bewaakt het plan en zorgt voor een goede begeleiding.

Voortgangsgesprekken

Samen bespreken zij elke zes weken hoe het gaat.

Werknemer en werkgever kijken telkens samen wat de volgende stap is

Zo gaan werkgever én werknemer samen voor werk en gezondheid.

Want verantwoord terugkeren naar werk, is beter dan lang thuis zitten.

Voor iedereen!

arboportaal.nl