Animatie PICO pilot

PICO Pilot om pesten en ongewenst gedrag aan te pakken in organisaties. Schrijf je nu in via pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl

Stel.
Jouw bedrijf neemt deel aan PICO.
Het doel is om ongewenst gedrag zoals pesten of uitsluiten te voorkomen.
Dat zorgt voor een betere werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.
Wat kan jij verwachten van PICO?
PICO is er om jouw organisatie te ondersteunen bij het aanpakken van de werksfeer.
We stellen een interne begeleider aan en gaan meteen met jullie aan de slag.
We meten met een vragenlijst de huidige situatie en wat er goed gaat, of beter kan.
Daarna gaan we het samen hebben over de werkwijzen binnen de organisatie, de samenwerking en over hoe we met elkaar om zouden willen gaan.
Leidinggevenden volgen apart coachingsessies waarin ze handvatten krijgen om de werksfeer te verbeteren.
En er is ook een overleg tussen leidinggevenden en directie.
Met al deze informatie kunnen we zien waar de knelpunten liggen...
en welke oplossingen daar bij passen.
Die oplossingen brengen we in de praktijk en passen we eventueel aan als dat nodig blijkt.
Door gebruik te maken van de oplossingen leer je als team beter samen te werken...
het gesprek met elkaar te voeren...
én ongewenst gedrag op te lossen of te voorkomen.
En daar wordt iedereen beter van!
Meer informatie over PICO of meedoen als organisatie?
Stuur dan een email naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl