Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.

De notitie is tot stand gekomen in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze organisatie heeft de ILO-lidstaten gevraagd om nationale dialogen te starten over de toekomst van werk en de uitkomsten daarvan als input aan de ILO te sturen. Vragen die centraal staan zijn:

  • Werk en samenleving: Welke rol zal werk in de komende eeuw spelen in onze maatschappij?
  • Decent work voor iedereen: Hoe garanderen we werkgelegenheid en bescherming van werknemers in de komende eeuw?
  • Organisatie van werk en productie: Hoe veranderen productieprocessen en wat voor effect heeft dit op werkgelegenheid en bescherming van werknemers?
  • Governance van het werk: Hoe regelen we werk, nationaal en internationaal?

Download de notitie via de website van de SER.