Praktijkcases

De door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking Schouten & Nelis opgezette actieteams, hebben binnen verschillende organisaties ondersteund bij het gericht versterken van een positief werkklimaat en het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag. Hier zijn een aantal praktijkcases over geschreven.

  • Praktijkcase Gemeente Haaksbergen:‘Toen we hoorden over een actieteam Goed en Gezond Werken vonden we dat meteen iets voor onze gemeente. We wilden heel graag aan de slag met wat wij noemen “meer gewenst gedrag”. Dit sloot heel goed aan.’ Erika Jansen, adviseur P&O bij de Gemeente Haaksbergen, vertelt in de Praktijkcase over haar ervaringen met de actieteamaanpak.

  • Praktijkcase Noordwest Ziekenhuisgroep: Bart de Klerk is beleidsmedewerker P&O bij Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Hier zette een actieteam, gebaseerd op de principes van actieonderzoek, stappen richting een positiever werkklimaat binnen de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Bart en collega’s Elise Vleeming en Linda Koridon-Wormsbecher, beiden werkzaam als medische nucleair werkers, vertellen in deze Praktijkcase over hun aanpak.

  • Praktijkcase McDonalds: ‘Onze medewerkers zijn hier gemiddeld zes uur op een dag. Het is zonde om die uren met tegenzin door te brengen. Bovendien: tevreden medewerkers beïnvloeden een goede samenwerking, de sfeer en de gastwaardering.’ Daan Schoute is restaurantmanager bij McDonald’s Nederland. Met succes zette hij een actieteam Goed en Gezond Werken in. ‘Het heeft mij geholpen om de werksfeer in mijn team te verbeteren.’ In deze Praktijkcase vertelt hij over hun ervaringen.

  • Praktijkcase Bosch: ‘We weten op basis van wetenschappelijk onderzoek dat, als je geen veilige werkomgeving creëert, je risico loopt. Vanuit preventieoogpunt gaan we daarom hiermee aan de slag. Een goede werkcultuur draagt immers bij aan hoe je je voelt in je werk en daarbuiten.’ Remco Stuifmeel is HR Business Partner bij Bosch. Samen met zijn collega Dennis de Vries vertelt hij in de Praktijkcase hoe een actieteam, gebaseerd op de principes van actieonderzoek, bijdraagt aan een positief werkklimaat.

  • Praktijkcase Horizon College: ‘In het onderwijs is de werkdruk al jaren hoog. Hiermee kun je op allerlei manieren omgaan, in het team, zelf of als manager. Maar het is vooral belangrijk dat je zoekt naar een manier die beklijft.’ Ronald Mulder is opleidingsmanager bij Horizon College, een regionaal opleidingscentrum in Noord-Holland.’ Lees de Praktijkcase van het Horizon College.