PSA Actieteams: McDonalds

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met het Actieteam Goed en Gezond Werken 20 organisaties begeleid bij het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag. Hiervoor werden actieteams ingezet: teams die bestaan uit een diverse groep medewerkers  die met elkaar acties hebben bedacht. Leden van het actieteam van McDonalds vertellen over hun ervaringen:

PSA Actieteams: McDonalds