PSA Actieteams: Noordwest Ziekenhuisgroep (Promo)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met het Actieteam Goed en Gezond Werken 20 organisaties begeleid bij het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag. Hiervoor werden actieteams ingezet: teams die bestaan uit een diverse groep medewerkers  die met elkaar acties hebben bedacht. Bekijk de promo van de ervaringen van leden van het actieteam van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep:

PSA Actieteams: Noordwest Ziekenhuisgroep (Promo)

Wij detecteerden een wat negatieve spiraal op de afdeling.

Dat mensen toch wel werkdruk, werkstress en ook wel
ongewenst gedrag ervaren op de afdeling.

Toen werd het actieteam aangeboden.

Het actieteam is een team dat wordt samengesteld uit de
afdeling die het betreft, die dat onderzoek doet.

En waar vanuit die afdeling alle geledingen
goed vertegenwoordigd zijn.

We zijn als actieteam gaan kijken van wat zorgt nou
dat we die werkdruk, werkstress ervaren.

Waar hebben we wel invloed op.

Het is heel fijn geweest. Door met meerdere disciplines bij
elkaar te zitten, kun je heel snel dingen wijzigen.

Op het moment dat iemand 's ochtends
al begint van:

'jeetje moet je kijken van wat voor programma
er vandaag weer staat'...

Daar neem je ook weer andere collega's in mee
en dan begin je al met een werkdruk...

...terwijl je nog nul pati‘nten gedaan hebt.

Plotseling zie je het wat luchtiger, wat rustiger
worden en dat is fijn.

Ook al veranderen de werkzaamheden niet...

...en ook de hoeveelheid werk niet, het vermindert
toch de werkdruk.