Actieteams in beeld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met het Actieteam Goed en Gezond Werken 20 organisaties begeleid bij het aanpakken van werkstress en ongewenst gedrag. Hiervoor werden actieteams ingezet: teams die bestaan uit een diverse groep  medewerkers die met elkaar acties hebben bedacht. Leden van de Actieteams vertellen over hun ervaringen:

Afdeling Horeca van het Horizon College

Bij de afdeling horeca gaven de medewerkers
regelmatig aan werkstress te ervaren.

Dus de druk nogal hoog te vinden.

Dat is ook gekomen uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wij hebben gemeend om daar iets mee
te gaan doen.

Om te kijken hoe we dat kunnen veranderen, zodat
mensen zich beter op hun werk voelen...

...en dat de druk minder wordt.

De manager is toen met de suggestie gekomen om
daar met een actieteam aan te gaan werken.

En wat dieper in te gaan op wat dat nou
eigenlijk is die werkdruk.

Vorig jaar heb ik ook wat werkdruk ervaren...

...en ik was eigenlijk ook wel nieuwsgierig
waar dat vandaan kwam.

Met piekmomenten heeft dat te maken.

De werkdruk aan het einde van een schooljaar als
bepaalde studenten moeten afstuderen...

...dan is echt de piek wat hoger.

Uiteindelijk heb ik in het team gewoon gevraagd van
wie zou er willen plaats nemen in dat actieteam...

...omdat we een aantal interventies willen gaan doen...

...een aantal sessies willen gaan bijwonen.

Het sprak mij ook heel erg aan, omdat er werd
gevraagd van wie wil eraan meedoen.

En uiteindelijk ben ik een van degene
geweest die dat kon doen...

...omdat ik ook wel invloed wilde hebben in
bepaalde zaken binnen het team.

Daar kwam eigenlijk al snel uit dat werkdruk
voor iedereen verschillend is.

De ene docent kan veel meer werk aan dan de andere
en toch hebben ze een andere beleving.

We hebben toen een nulmeting gedaan. Er is een
vragenlijst uitgezet bij de medewerkers.

Daarna hebben we een sessie gehad, waarin
we gewoon gespard hebben...

...over de idee‘n over hoe kunnen we dit aanpakken.

De mensen van Schouten en Nelissen hebben ons
een aantal tips gegeven.

Uiteindelijk hebben we daar een aantal
interventies voor bedacht.

We hebben ons verdeeld in twee groepen. De ene kant van de
groep ging kijken naar het geven van feedback.

Het komt vaak voor dat je je soms wel eens irriteert
aan bepaald gedrag of iets dergelijks...

...en dan wordt er niets over gezegd en dan neem
je het mee naar huis.

Dan zit je er thuis mee en dat kan ook wel
wat werkdruk opleveren.

Dus feedback en vooral begin met positieve feedback geven.

De andere kant van de groep is
begonnen met kwadranten.

Om de werkdruk ook te verlagen zou
je aan kunnen geven...

...wat je nou echt leuk vindt in je werk en wat je
wat minder leuk vindt in je werk.

Ik geef bijvoorbeeld voorlichting, maar heel veel
mensen uit ons team...

...weten niet wat die taak precies inhoudt.

En middels dat kwadrant dat we gemaakt hadden...

...kon je heel duidelijk aangeven door middel van gesprekken
met collegaÕs wat je taak nou precies inhoudt.

De taken die nu werden gedaan door collegaÕs die misschien
anderen ook wel heel leuk zouden vinden.

Of de taken die door collegaÕs worden gedaan waar ze niet
zoveel plezier meer aan beleefden.

Iedereen kon inschrijven op bepaalde taken, die
er zijn binnen het team...

...en ook de mogelijkheid om die taken
te gaan doen.

Dat je het samen gaat doen, of dat je het met
meerderen gaat doen.

En mensen verdelen dat gewoon en die zeggen
dat doe ik er gewoon bij...

...of dat kan anders, omdat je gewoon merkt
dat als ze iets leuk vinden...

...dat ze dat gewoon enthousiaster oppakken.

Dat bleek ook uit de tweede meting dat mensen gewoon
aangeven dat ze een positiever resultaat hebben.

Het feit dat je in zoÕn klein team gaat praten waarom
het nou belangrijk is...

...om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Dat gaf mij
heel veel energie in ieder geval.

Ik heb een andere kijk op mijn werk ook.

Ook het invullen van die kwadranten voor de vakantie
heeft er bij mij ook toe geleid...

...dat ik nu bijvoorbeeld meer demoÕs geef.

En dat geeft mij energie,
dat vind ik leuk om te doen.

Dus ik zie het ook wel meteen terug in mijn werk.

Ik vind het een heel positief resultaat,
dat had ik niet verwacht.

Het praten erover, de kleine interventies die zijn
neergezet hebben er wel toe geleid...

...dat het heel erg goed gaat met de
ervaren werkdruk.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde van de Noordwest Ziekenhuisgroep

Er speelt heel veel in een ziekenhuis en zeker
binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Een hoop veranderingen, allemaal ten goede.
Maar ze vereisen wel de nodige inzet.

En op dat moment zijn allerlei extra zaken of processen
die niet goed op elkaar afgestemd zijn...

...die zorgen gewoon voor een hoop
extra werkdruk, werkstress.

Er werd soms over mensen gepraat en er ontstond  
een moppercultuur.

Wij detecteerden een wat negatieve spiraal
op de afdeling, negatieve sfeer.

Er was ook wat uitval van mensen met
burn-out klachten.

Pati‘nten die worden wat ouder, ze leven langer dus
je pati‘ntengroep wordt ook wat zwaarder.

Toen werd het actieteam aangeboden en
hebben wij daarop gereageerd.

Het actieteam is een team dat wordt samengesteld
uit de afdeling die het betreft...

...die dat onderzoek doet en waar vanuit die afdelingen alle
geledingen goed vertegenwoordigd zijn.

Er zit een dokter in, een laborant, een leidinggevende
en iemand van de kwaliteit.

En vanuit die gezamenlijkheid werken aan werkdruk,
werkstress en te kijken welke speerpunten...

...je eigenlijk binnen dat onderdeel kunt
vaststellen met elkaar.

We zijn als actieteam gaan kijken, wat zorgt er nou voor
dat we zoÕn werkdruk of werkstress ervaren...

...en waar hebben we wel invloed op.

Ga niet alleen kijken naar dit is niet goed
en dat is niet goed.

Maar je hebt als iedere medewerker van zoÕn afdeling
ook best wel invloed op wat je kan doen.

Het is heel fijn geweest om met heel veel verschillende
disciplines in een overleg te zitten.

Bepaalde casussen voor te leggen en vanuit alle
disciplines te horen waarom...

...processen zo zijn en wat we eraan kunnen doen.

En door met meerdere disciplines bij elkaar te zitten,
kun je heel snel dingen wijzigen.

En het bleek ook dat niet alleen de werkdruk door externe
factoren veroorzaakt werd, maar ook door interne...

...dat er toch wel vaak een werkdruk gevoeld of
gecre‘erd werd wat van binnenuit kwam.

Want het moment dat iemand Ôs ochtends al begint Ôjeetje moet
 je kijken wat voor programma er vandaag weer staatÕ.

Daar neem je ook weer andere collegaÕs in mee en
zo begin je al met een werkdruk...

...terwijl je nog nul pati‘nten gedaan hebt.

Dus ervaringen hebben we echt meegekregen door
met het actieteam aan de gang te gaan.

Begeleid door een externe partij, in dit geval
Schouten en Nelissen.

Vreemde ogen dwingen, dus dat maakt ook zoÕn actieteam.

De mensen van de afdeling hebben ook zoiets van okŽ,
we gaan ermee aan de slag. We moeten er wat mee.

Een aantal specifieke acties die wij op
de afdeling hebben doorgevoerd.

Dan moet je denken aan administratieve lijstjes
invullen waar gegevens van pati‘nten...

...op ingevuld moeten worden, omdat het voor
wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordt.

Maar het bleek dat in de praktijk de artsen dat ook deden.

Je kunt alleen maar goed voor een ander zorgen
of het nou een pati‘nt is of thuis...

...als je ook goed voor jezelf zorgt.

Ik denk dat ze dat ervan opgestoken hebben.

Ze hebben geleerd toch vaker met elkaar in gesprek
te gaan en dingen te benoemen.

De bekende roze olifant. Iedereen ziet hem staan,
maar niemand durft er iets van te zeggen.

Want dan denk je ben ik de enige?

Ik denk dat ze ook geleerd hebben van dit is het en
kom op laten we hiermee dealen.

En dat zie je heel vaak in organisaties.

Wij hebben heel veel dingen vaak goed op orde
maar dat is vaak op individueel niveau.

Met name dat teamniveau, dat teamverband, dat groepsverband,
daar komen dit soort dingen heel slecht tot uiting...

...en daar heeft dit project een hele positieve
bijdrage aan geleverd.

Omdat het nu wel besproken wordt en wel benoemd.

En plotseling zie je het ineens rustiger
worden en dat is fijn.

Ook al veranderen de werkzaamheden niet
en de hoeveelheid werk niet.

Het vermindert toch de werkdruk.

Actieteam McDonalds