2e Landelijke Bijeenkomst - Goed Werk: dat doen we samen

Hoe kun je als werkgever en medewerker samen zorgen voor een eerlijke, gezonde en veilige werksfeer? Hoe werken we samen aan eerlijke con­cur­ren­tie tussen bedrijven? Hoe kun je als mede­werker hieraan bijdragen en wat zijn je rechten? Verschillende vraagstukken waar we mee aan de slag gaan tijdens de bijeenkomst van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk op 30 oktober 2019.

Goed Werk: dat doen we samen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil op weg naar meer bewuste aandacht voor eerlijk, gezond en veilig werk. En dat doen we samen. Kom daarom naar de bijeenkomst op 30 oktober en neem deel aan de werksessies. Breng je ervaring mee, laat je inspireren en doe kennis op die je vervolgens kunt gebruiken in je eigen werk, organisatie of branche. Het belooft een interessante dag te worden voor diverse partijen: werkgevers, werkenden, branches en cao-handhavers. Sámen zijn we verantwoordelijk voor Goed Werk.

Tweede landelijke bijeenkomst Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Programma

Minister Wouter Koolmees opent de bijeenkomst. Daarna vertelt Guido Heezen, oprichter van Effectory en initiator van de Beste Werkgevers Awards, als keynote speaker over de kracht van goed werkgeverschap. Hoe geef je het beste vorm aan een gezonde en energieke organisatie? Dagvoorzitter Joost Hoebink begeleidt de dag met een scherpe en analytische blik.

Na het plenaire programma starten we met vier werksessies, waarbij we actief aan de slag gaan met relevante thema’s.

Werksessie 1 - Goed werkgeverschap: binden en boeien van tijdelijke medewerkers

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om personeel te vinden en te boeien. Want hoe betrek je de tijdelijke medewerkers op een dusdanige manier dat ze voor langere tijd voor je willen blijven werken of graag terugkomen? Denk en praat mee tijdens de sessie en ga naar huis met concrete handvatten om deze medewerkers voor een langere tijd aan je te binden.

Groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

Werksessie 2 - Goed opdrachtgeverschap: samen werken in de keten

Als opdrachtgever heb je een belangrijke rol in de keten van opdrachtnemers en andere partijen die (delen van) het werk uitvoeren. Een keten die steeds vaker complexer en internationaler wordt. Hoe zorg je ervoor dat je niets over het hoofd ziet in het proces? En dat oneerlijke, ongezonde of onveilige werksituaties besproken worden? Of het nu gaat om werken met opdrachtnemers, onderaan­nemers, mede­werkers of zzp’ers: ieder heeft eigen verantwoordelijkheden in de keten. Tijdens deze werksessie gaan we kijken naar de kansen en uitdagingen in de keten, zodat we van elkaar kunnen leren.

subsidieregeling EVG werk

Werksessie 3 - Cao-naleving

In de onderhandelingen over cao’s wordt er veel tijd en energie gestoken in het opstellen van afspraken over beloningen en andere arbeidsvoorwaarden. Na het afsluiten van de cao, komt het aan op de handhaving. Want de afspraken in de cao moeten immers wel worden nagekomen. De naleving van cao’s kan verbe­terd worden door bijvoorbeeld kennisdeling tussen sectoren over de handhaving van cao’s. Of door cao-partners te laten vertellen over hun goede voorbeelden op het gebied van naleving. Wil je samen ontdekken welke stappen je kunt zetten om de naleving van de cao in jouw sector te verbeteren? Schrijf je dan in voor deze werk­sessie!

CAO

Werksessie 4 - Empowerment van werkenden

Ook al lijkt het bij veel bedrijven al goed te gaan, werksituaties kunnen vaak nog eerlijker, gezonder en veiliger. Om dit voor elkaar te krijgen is een rol weggelegd voor werkgevers, maar ook voor werkenden. Als zij zich bewuster worden van hun rechten op de werkvloer, draagt dat bij aan een betere werkomgeving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld jongeren, arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen hun rechten beter kennen en hier een beroep op doen? In deze werksessie gebruiken we de ervaringen van jongeren om te komen tot concrete handvatten om empowerment in de praktijk vorm te geven.

Aanmelden

Wil je meedenken en leren van goede voorbeelden? Meld je dan nu aan! Bij de aanmelding is het mogelijk je op te geven voor één van de werksessies. Meer informatie over het programma van de 2e landelijke bijeenkomst van het pro­gramma eerlijk, gezond en veilig werk is te vinden op het Arboportaal.

Als je vragen hebt, kun je mailen naar eerlijkgezondenveilig@minszw.nl.

Aanmeldlink 2e landelijke bijeenkomst EGVW