Nieuwsbrief Eerlijk, Gezond en Veilig Werk juni 2019

Hoe werken initiatieven op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk eigenlijk in de praktijk? In deze derde nieuwsbrief vanuit het programma vertellen Jaap Bosma en Alfons Zwetsloot hoe zij hieraan werken met het project #kenniskracht.

Ook kunt u een verslag teruglezen van de themabijeenkomst over cao-naleving, en vindt u meer informatie over de nieuwe themabijeenkomst die plaats zal vinden op donderdag 19 september. We gaan dan de transitie maken van werkstress naar werkplezier, dus zet het alvast in de agenda!

Binden en boeien van flexmedewerkers in de bloembollengroothandel

Hoe zorg je ervoor dat flexmedewerkers betrokken raken bij het bedrijf? En dat ze een meerwaarde hebben op de lange termijn? Het project #kenniskracht biedt concrete handvatten die meteen bijdragen aan een betere inzetbaarheid van flex- en vaste medewerkers. Het project is een initiatief van sociale partners in de bloembollengroothandel.

In dit artikel vertellen Jaap Bosma, bestuurder bij CNV Vakmensen, en Alfons Zwetsloot, directeur van brancheorganisatie Anthos, kort en bondig hoe het werkt. Samen met Sander Martins, bestuurder bij FNV Agrarisch Groen, zijn zij opdrachtgever van #kenniskracht.

Binden en boeien van flexmedewerkers in de bloembollengroothandel

Zeven tips op weg naar een loyale en betrokken flexmedewerker

Binnen het project #kenniskracht zijn zeven tips ontwikkeld om flexmedewerkers betrokken te krijgen en zo aan je bedrijf te binden. Investeren in aandacht voor deze groep loont. Het zorgt ervoor dat mensen, ook bij een breed aanbod aan werk, jaar na jaar naar je bedrijf terug blijven keren.

Zeven tips op weg naar een loyale en betrokken flexmedewerker

'Afspraak is afspraak: hoe bevorderen we de cao-naleving?'

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers maken zelf afspraken over de invulling van het werkgeverschap in hun sector, branche of bedrijf. Dit gebeurt via de arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken worden veelal opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het ministerie vindt het belangrijk dat deze afspraken altijd worden nagekomen en dat de naleving van cao’s goed door sociale partners is geregeld.

Op maandag 24 juni organiseerde het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk een themamiddag over cao-naleving, waar sociale partners de gelegenheid kregen om goede en praktische ideeën over cao-naleving op te doen en uit te wisselen. Lees hier het verslag.

Verslag themamiddag cao-naleving 24 juni

Korte enquête: wat vindt u interessant voor een bijeenkomst?

Vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk organiseren we een aantal bijeenkomsten per jaar. Ons doel is om de thema’s van deze bijeenkomsten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw behoefte.

Vier vragen beantwoorden

Ter inventarisatie van uw interesse verzoeken wij u vier vragen te beantwoorden. Het kost u maximaal 2 minuten tijd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Save the date: themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier'

Op 19 september 2019 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk een themamiddag over werkstress met als titel: ‘Van Werkstress naar Werkplezier’. Het ministerie nodigt alle sociale partners, bedrijfsartsen, HR-functionarissen en andere betrokkenen van harte uit om mee te praten en mee te denken over dit thema.

In deze interactieve bijeenkomst komen de laatste inzichten op het gebied van werkstress aan bod. De nadruk zal liggen op de rol van zowel de werkgever als de werknemer in het tegengaan van werkstress en het verhogen van werkplezier. Er zullen goede praktijkvoorbeelden worden gedeeld en praktische tools worden gepresenteerd. Reserveer deze datum daarom alvast in uw agenda!

  • Datum: 19 september 2019
  • Tijd: 12:00-17:00 (inclusief netwerk lunch)
  • Locatie: Den Haag (details volgen later)