Lezersonderzoek Arboportaal Magazine

U bent geabonneerd op het Arboportaal Magazine, een digitale uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met verdiepende informatie over gezond en veilig werken. We willen u graag in de gelegenheid stellen om suggesties te geven over hoe we het magazine kunnen verbeteren.
 

Wat vindt u?

We nodigen u daarom bij deze van harte uit om mee te doen aan een kort onderzoek. U kunt deelnemen door hier te klikken.
 
Het invullen van de vragenlijst kost niet meer dan 3-4 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Ergo.
 
Met vriendelijke groet,

Het redactieteam van het Arboportaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid