Herinnering: lezersonderzoek Arboportaal Magazine

Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, of het in alle warmte mogelijk vergeten zijn, hierbij nogmaals de kans om uw mening te geven over het Arboportaal Magazine.

Voor de mensen die het onderzoek inmiddels hebben ingevuld: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wat vindt u?

We nodigen u als abonnee bij deze van harte uit om mee te doen aan ons korte onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost niet meer dan 3-4 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Ergo.
 
Dank en met vriendelijke groet,
Het redactieteam van het Arboportaal