SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen is bijgewerkt

Twee keer per jaar wordt een geactualiseerde versie van de lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, en stoffen die mutageen zijn of giftig zijn voor de voortplanting gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze nieuwste versie van de SZW-lijst is in de Staatscourant (18019, 23) gepubliceerd op 5 juli 2023.

De stoffen op de SZW-lijst kunnen in vrijwel alle werkomgevingen voorkomen, bijvoorbeeld in de industrie, in de bouwnijverheid en in ziekenhuizen. De Arboregelgeving verwijst dan ook op diverse plaatsen naar dit soort stoffen. Zo gaat Arbobesluit artikel 4.2a over hoe een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) eruit moet zien wanneer er op de werkplek kans is op blootstelling aan stoffen die giftig zijn voor de voortplanting. Artikel 4.13 en 4.15 van het Arbobesluit beschrijven bijvoorbeeld de verplichtingen wanneer werkenden kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen. Om uit te leggen om welke stoffen en processen het in ieder geval gaat, wordt deze SZW-lijst twee keer per jaar geüpdatet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorgaande updates

Let op: onderstaande versies van de SZW-lijst zijn verouderd!

Staatscourant (2023, 30), 2 januari 2023
Staatscourant (2022, 17482), 6 juli 2022
Staatscourant (2022, 51), 3 januari 2022
Staatscourant (2021, 31285), 1 juli 2021
Staatscourant (2021, 67), 4 januari 2021
Staatscourant (2020, 30592), 1 juli 2020