Pesten en ongewenst gedrag aanpakken in jouw organisatie? Doe mee aan de pilot!

Pesten en andere vormen van ongewenst gedrag komen nog veel voor op de werkvloer. Gelukkig is daar wat aan te doen. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een pilot gestart: PICO (Participatieve Interventie Cultuur en Ongewenste Omgangsvormen), waarmee organisaties hulp krijgen van experts om inzicht te krijgen in de voedingsbodem van pesten en een veilige werkcultuur te bestendigen. Jouw organisatie kan nog meedoen!

PICO

Waarom meedoen?

Deelname aan de pilot biedt jouw organisatie:

  • Inzicht in de voedingsbodem voor pesten op het werk en andere ongewenste omgangsvormen
  • Verbetering van de dialoog over en bewustwording van (on)gewenste omgangsvormen
  • Een handelingsperspectief voor leidinggevenden om sociale veiligheid te vergroten
  • Een aanpak die duurzaam wordt geborgd in de organisatie.

De pilot wordt uitgevoerd samen met  TNO en een professionele dienstverlener van Gimd. De professionele dienstverlener werkt samen met een actief team binnen jouw organisatie. Jouw team is mede-eigenaar van het veranderproces, zodat de gezonde werkcultuur ook na het vertrek van de professionele dienstverlener is geborgd.

Meedoen? Dat kan!

Jouw organisatie kan zich aanmelden. Meer informatie over voorwaarden voor deelname en de verschillende stappen die zullen worden genomen in deze pilot, kan je vinden via deze link. Overweeg je om mee te doen aan de pilot of heb je vragen? Stuur dan een mail naar pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl. Wij nemen dan spoedig contact met je op.


Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van de PICO Pilot

Animatie PICO: Pilot om pesten en ongewenst gedrag aan te pakken in organisaties

Stel.
Jouw bedrijf neemt deel aan PICO.
Het doel is om ongewenst gedrag zoals pesten of uitsluiten te voorkomen.
Dat zorgt voor een betere werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn.
Wat kan jij verwachten van PICO?
PICO is er om jouw organisatie te ondersteunen bij het aanpakken van de werksfeer.
We stellen een interne begeleider aan en gaan meteen met jullie aan de slag.
We meten met een vragenlijst de huidige situatie en wat er goed gaat, of beter kan.
Daarna gaan we het samen hebben over de werkwijzen binnen de organisatie, de samenwerking en over hoe we met elkaar om zouden willen gaan.
Leidinggevenden volgen apart coachingsessies waarin ze handvatten krijgen om de werksfeer te verbeteren.
En er is ook een overleg tussen leidinggevenden en directie.
Met al deze informatie kunnen we zien waar de knelpunten liggen...
en welke oplossingen daar bij passen.
Die oplossingen brengen we in de praktijk en passen we eventueel aan als dat nodig blijkt.
Door gebruik te maken van de oplossingen leer je als team beter samen te werken...
het gesprek met elkaar te voeren...
én ongewenst gedrag op te lossen of te voorkomen.
En daar wordt iedereen beter van!
Meer informatie over PICO of meedoen als organisatie?
Stuur dan een email naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl