Samenwerking tussen artsen van groot belang

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid is van groot belang om verzuim en uitval op het werk effectief te beperken. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat deze zogenaamde “arbocuratieve samenwerking” kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van werknemers met een ziekte.

Op het Arboportaal zijn tien praktijkvoorbeelden verzameld, waarin je kunt lezen hoe diverse bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten elkaar weten te vinden. Ze delen hoe zij de diagnose, behandeling en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar afstemmen en welke meerwaarde dit heeft voor henzelf en de patiënt. Op basis van de praktijkverhalen zijn tien tips geformuleerd om zelf de samenwerking op te zoeken.

Laat je inspireren door deze voorbeelden en maak gebruik van de tips die deze collega’s je aanreiken!