Onderzoek SER: “Type arbeidsrelatie van invloed op arbeidsomstandigheden”

Uit onderzoek in opdracht van de SER blijkt dat het type arbeidsrelatie van invloed is op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers zoals uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten, doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst. Vaste werknemers hebben daarentegen vaker veel en emotioneel zwaar werk.

Nieuwbericht SER onderzoek (415x177)

In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen zoals beschermende kleding of toegang tot een bedrijfsarts voor alle werkenden gelden, ongeacht de vorm van het arbeidscontract. In de praktijk blijkt vaak dat het anders is. Een groeiend aantal werkenden heeft een flexcontract of is zelfstandige. Zulke verschillende arbeidscontracten kunnen leiden tot onduidelijkheden over de regels voor gezond en veilig werken. Werknemers én werkgevers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, én de wet naleven, zegt de SER in de verkenning “Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden”.

Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarvoor moet iedereen natuurlijk goed weten wat z’n verantwoordelijkheden zijn. Dat geldt voor werkenden en werkgevers, maar ook voor overheden en uitvoeringsinstanties. Meer kennis is nodig, én meer handhaving”.

Arbovoorschriften naleven

De SER doet in de verkenning vier aanbevelingen. Werkgevers en werknemers moeten zich meer bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden voor gezond en veilig werken. Dan kunnen alle partijen de voorschriften beter naleven. Daarnaast heeft de Inspectie van SZW capaciteit nodig voor handhaving, samen met andere overheidsinstanties. Ook vindt de SER dat er in de eerstelijns gezondheidszorg meer aandacht voor arbeidsomstandigheden moet zijn. Tenslotte kunnen sectoren en bedrijven gezamenlijke afspraken maken over goede arbeidsomstandigheden die gelden voor álle werkenden.

Wil je meer informatie over de aanbevelingen van de SER? Bekijk de verkenning en de infographic op de website van de SER.