Hoe beschermen we kwetsbare medewerkers tegen gevaarlijke stoffen?

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het risico voor sommige medewerkers nog hoger dan voor andere. Bijvoorbeeld omdat ze onervaren zijn, de regels niet goed kennen of fysiek kwetsbaarder zijn.

VWMGS (415x177)

Daarbij valt te denken aan jonge of tijdelijke medewerkers, medewerkers die zwanger zijn of borstvoeding geven of die een andere aandoening hebben waardoor ze extra kwetsbaar zijn.

Het nieuwe informatieblad van EU-OSHA over kwetsbare werknemers en gevaarlijke stoffen kan uitkomst bieden. Hierin staan extra kwetsbare groepen en de verantwoordelijkheden van werkgevers. Ook lees je hier hoe je door middel van risicobeoordeling en preventiemaatregelen rekening houdt met hun behoeften.

Lees meer en download het informatieblad op de website van EU-OSHA.